“Pomoc, która przynosi namacalne efekty, realnie zmienia życie wielu ludzi, a jest w zasięgu naszych możliwości jest nie tylko satysfakcjonująca, ale również wydaje się być pewnym minimum, którego możemy wymagać sami od siebie.

Taki wniosek stoi u zarania naszej Fundacji, która skupia swoje działania w wyjątkowo ubogim regionie Sud Ubangi, w Demokratycznej Republice Konga.

Podejmując wysiłek choćby tak ograniczonej w zasięgu pomocy jak ta poprzez podejmowane przez nas inicjatywy mamy nadzieję “spłacić” życiowy dług narodzin w kraju, w którym panuje pokój i dobrobyt i w którym nie brakuje dostępu do szans.”

Instagram: @dominik_ebebenge