Fundacja Konga: ramię w ramię w służbie dla najmniejszych

Wsparcie, które przekracza granice. W sercu zielonego kontynentu, w tętniącej życiem, lecz borykającej się z licznymi problemami Demokratycznej Republice Konga, nasza organizacja odnajduje codziennie nowe możliwości, by nieść pomoc tym, którzy jej najbardziej potrzebują.

Z dumą informujemy, że udało nam się nawiązać współpracę z Kimbondo – Pediatryczną Fundacją, za której powstaniem stoi oddany misjonarz, ksiądz Hugo Rios DIAZ z Chile. Założona w 1989 roku, Fundacja Kimbondo jest odpowiedzią na alarmujące warunki sanitarne i brak podstawowej opieki zdrowotnej w stolicy Konga.

Od przeszło trzech dekad Fundacja niezmordowanie dostarcza nieodpłatną pomoc medyczną i żywieniową, obecnie dając schronienie i nadzieję 480 sierotom – w tym dzieciom przewlekle chorym, upośledzonym fizycznie i/lub umysłowo. Mimo braku wsparcia ze strony państwa, ośrodek ten stoi jako bastion nadziei, dzięki hojności ludzi dobrej woli.

Podczas niedawnej wizyty w ośrodku zauważyliśmy, jak dotkliwie brakuje tam wielu podstawowych rzeczy. Przeżywając okres pandemii, instytucja ta znalazła się w szczególnie trudnej sytuacji finansowej, będąc niemal całkowicie odcięta od zewnętrznej pomocy.

Z ogromną radością informujemy, że dzięki inicjatywie Fundacji Konga, w sierpniu tego roku, dzieci z ośrodka pediatrycznego w Kinszasie otrzymały przesyłkę nadziei i radości z naszych rąk bezpośrednio do rąk podopiecznych Fundacji Kimbndo i przedstawicieli ośrodka. Przekazane przez nas zabawki, piłki, skakanki, artykuły szkolne, kredki, flamastry, kolorowanki i inne wywołały uśmiech na twarzach małych mieszkańców ośrodka.

To wszystko stało się możliwe dzięki naszym darczyńcom, którzy w ubiegłym roku zdecydowali się przeznaczyć 1,5% swoich podatków na wsparcie naszej misji. Nie zapominając o pilnych potrzebach zdrowotnych, przekazaliśmy również 1000 zł na zakup leków dla dzieci dotkniętych epilepsją.

Naszym celem jest nie tylko doraźna pomoc, ale i długofalowe wsparcie dla ośrodka w Kimbondo, aby nieustannie poprawiać jakość życia tych, którzy znaleźli tam bezpieczną przystań. Zaangażowanie każdego z Was ma ogromne znaczenie. Wspólnie możemy kontynuować to dzieło miłosierdzia, oferując pomoc, edukację i lepsze jutro dla dzieci z Konga.

Każda pomoc, każdy gest, każda przekazana złotówka zmienia świat na lepsze. Dziękujemy za wsparcie i zapraszamy do dalszego działania. Razem tworzymy przyszłość pełną nadziei.

Dołącz do naszej Misji. Przekraczaj granice. Dajemy nadzieję.