“Każdy ma prawo do tego by żyć godnie. Godnie to znaczy bezpiecznie, świadomie. Bez edukacji nie ma świadomości, ani wyboru. Wiem, że w pojedynkę nie zbawię świata.

Wiem też, że każdy może dołożyć cegiełkę, aby nam wszystkim żyło się lepiej, w zgodzie z otaczającą nas naturą. Wspieranie czynienia dobra jest odważnym świadectwem odpowiedzialnej egzystencji. Wspieraj czynienie dobra.

A Ty, jaki przykład dasz następnemu pokoleniu?”

Instagram: @kongijski.sznyt | Twitter @kongijski_sznyt